VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH JAZYKOVÉ ŠKOLY EASY-PEASY!

 

AKTUALITY

 

POZOR: PŘÍŠTÍ TÝDEN VE STŘEDU 28.9.2016 V 16.30-17.00 HODIN A VE ČTVRTEK 29.9.2016 V 9.45-10.15 HODIN NEBUDOU HODINY ZPÍVÁME ANGLICKY PRO NEJMENŠÍ DĚTI S DOPROVODEM. LEKCE BUDOU OPĚT POKRAČOVAT V ŘÍJNU, TEDY STŘEDA 5.10.2016 OD 16.30 DO 17.00 HODIN A ČTVRTEK 6.10.2016 OD 9.45 DO 10.15 HODIN.

 

ANGLIČTINA V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH: DO DOBY NEŽ SE VYJASNÍ SITUACE S NÁJEMNÍMI SMLOUVAMI V MŠ, BUDE PROBÍHAT ANGLIČTINA PRO ŠKOLKOVÉ DĚTI KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16.00 DO 16.45 HODIN V PŘÍBRAMSKÉ 31, AŠ. OMLOUVÁM SE ZA KOMPLIKACE A TĚŠÍM SE NA VIDĚNOU!  

 

 

PLÁNOVANÉ KURZY ANGLIČTINY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

 

Kurzy budou otevřeny dle počtu zájemců

 

PRO DĚTI:

 

Zpíváme anglicky - pro nejmenší děti s doprovodem

ČASY: ČTVRTKY 9.45-10.15; úvodní hodina 15.9.2016

             STŘEDY 16.30-17.00; úvodní hodina 14.9.2016 

Hodiny jsou určeny pro děti od narození do mladšího školního věku a doprovod (maminka, tatínek,...). Společně zpíváme dětské anglické písničky, doprovázené různými ukazovacími či pohybovými aktivitami, obrázky, knížkami, chrastidly apod. Cílem je, aby děti od nejútlejšího věku přišly do styku s anglickým jazykem a postupně si osvojovaly základní slova a jednoduché fráze. Podstatné je, aby se dobře bavily a získaly k angličtině pozitivní postoj. V případě dostatku zájemců bude opět zpívání probíhat 2x týdně, 1x v dopoledních hodinách pro maminky s dětmi na mateřské dovolené (ve čtvrtek od 9.45 do 10.15 hodin) a 1x v odpoledních hodinách (ve středu od 16.30 do 17.00 hodin) v Příbramské 31, Aš. Lekce trvá 30 minut a po ní můžete využít učebnu jako hernu. Cena za lekci je 50,-Kč. První hodinu je možno zaplatit zvlášť a nahlédnout, zda Vám kurz vyhovuje, poté je nutno zakoupit balíček minimálně 10 lekcí, které je možno vyčerpat libovolně během jednoho pololetí. 

 

Učíme se anglicky - kurzy pro děti v MŠ Geipelova, Okružní a v Příbramské 31 (pro zájemce z ostatních MŠ)

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY: ÚTERKY 16.00-16.45 v Příbramské 31; úvodní hodina 27.9.2016

                                          STŘEDY 14.00 - 14.45 v MŠ Okružní  

                                     STŘEDY 15.05 - 15.50 v MŠ Geipelova (úvodní hodina proběhla 21.9.2016 v Příbramské 31)

Hodiny jsou určeny pro děti navštěvující MŠ. Během školního roku děti projdou několik základních témat, např. pozdravy, rodina, zvířata, dopravní prostředky… Seznamují se s jazykem prostřednictvím písniček, her, knížek, pohybových, dramatických a občas i jednoduchých výtvarných aktivit. Kromě úvodního představení tématu lekce, probíhá celá hodina v angličtině. Na konci hodiny dostávají děti na vybarvení pracovní list a rodičům je zaslán e-mail s odkazem na v lekci použité písničky. Témata se každý rok opakují, ale každý rok jsou jiné pracovní listy a obnovují se písničky a aktivity, takže je kurz vhodný pro věkově i zkušenostně smíšené skupiny. Výuka je nabízena v MŠ Geipelova a Okružní. V případě zájmu je možno nabídnout výuku také v učebně v Příbramské 31, Aš pro děti z ostatních MŠ. Výuka probíhá 45 minut 1x týdně, ve skupinkách o 10-14 dětech. Cena se pohybuje kolem 1000,- Kč na pololetí.

 

Anglický klubík 1,2 - pokračování kurzu angličtiny pro školáky

ČASY: Klubík1 PONDĚLÍ 17.00 - 17.45 (převážně pro prvňáčky s jednoroční zkušeností s angličtinou a začátečníky) Úvodní hodina proběhla 12.9.2016.  KURZ JE ZCELA ZAPLNĚN.

         Klubík2 PONDĚLÍ 16.00 - 16.45 (převážně pro druháčky a prvňáčky, kteří loni navštěvovali KLUBÍK1 a zkušenější prvňáčky). Úvodní hodina proběhla 12.9.2016  

Tento kurz je určen dětem, které navštěvovaly angličtinu v mateřské školce nebo v loňském anglickém klubíku a chtějí s ní dále pokračovat. Hodiny probíhají v učebně v Příbramské 31, Aš, 45 minut 1x týdně. V těchto hodinách se děti učí novou slovní zásobu a utvrzují to, co již znají. Výuka opět probíhá pouze v angličtině a jsou k ní používány hry, písničky, pohybové, dramatické a výtvarné aktivity, ale již převažují herní aktivity nad písničkami. Skupinka má 10-14 dětí, cena na pololetí je 950,-Kč. Děti jsou do klubíků rozděleny dle věku, znalostí a časových možností. 

 

PRO DOSPĚLÉ:

Anglické songy   čtvrtky 19.30 - 20.30; úvodní hodina 6.10.2016

Individuální kurzy dle domluvy 

 

 

 

 

KURZY NĚMČINY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17:

 

MÍSTA V KURZECH NĚMECKÉHO JAZYKA JSOU MOMENTÁLNĚ ZCELA NAPLNĚNA.

 

 

 

CHCETE-LI SE PŘIHLÁSIT ČI SE DOZVĚDĚT VÍC, OZVĚTE SE NÁM:

 

pro angličtinu     Soňa Demjanovičová, 776 313 201, easy-peasy@tiscali.cz

pro němčinu       Olga Krátká,             607 929 815, olga.kratka@tiscali.cz


případně v místě výuky Příbramská 31, Aš (po tel.domluvě).

 

"Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji." Neznámý autor

Dobré odpoledne!

Dnes má svátek Jonáš