VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH JAZYKOVÉ ŠKOLY EASY-PEASY!

 

AKTUALITY 

 

 

 ROZVRH DĚTSKÝCH KURZŮ ANGLIČTINY (PŘIHLAŠOVAT, PŘÍPADNĚ DOTAZOVAT SE MŮŽETE NA TEL.ČÍSLE 776 313 201, NEBO EMAILOVÉ ADRESE easy-peasy@tiscali.cz, případně v Příbramské 31 v čase zápisu - viz níže):

 

PONDĚLÍ 15.00 - 15.45 KLUBÍK 3A - většinou třeťáci a výš, loňský KLUBÍK 2

1.HODINA 11.9.2017 

 

 PONDĚLÍ 16.00 - 16.45  KLUBÍK 3B - většinou druháčci až čtvrťáci, loňský KLUBÍK 2

1.HODINA 11.9.2017


PONDĚLÍ 17.00 - 17.45 KLUBÍK 2 -  většinou druháčci, kteří měly angličtinu loni v tomto čase (loňský KLUBÍK 1)

1.HODINA 11.9.2017 


STŘEDA   15.30 - 16.15 KLUBÍK 1 - pro děti - prvňáčky, případně předškoláky

1.HODINA 13.9.2017; stále vítáme nové zájemce


STŘEDA 16.30 - 17.00 ZPÍVÁME ANGLICKY - anglické písničky pro děti s doprovodem rodičů

1.HODINA 13.9.2017


ČTVRTEK 9.45 - 10.15 ZPÍVÁME ANGLICKY - anglické písničky pro děti s doprovodem rodičů

1.HODINA 14.9.2017

 

Výuka se rozběhla 11.9.2017.   

 

 

PLÁNOVANÉ KURZY ANGLIČTINY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

 

PRO DĚTI:

 

Pro nejmenší:

Zpíváme anglicky - Hodiny jsou určeny pro děti od narození do mladšího školního věku a doprovod (maminka, tatínek,…). Společně zpíváme dětské anglické písničky, doprovázené různými ukazovacími či pohybovými aktivitami, obrázky, knížkami, chrastidly apod. Cílem je, aby děti od nejútlejšího věku přišly do styku s anglickým jazykem a postupně si osvojovaly základní slova a jednoduché fráze. Podstatné je, aby se dobře bavily a získaly k angličtině pozitivní postoj. Zpívání probíhá 2x týdně, 1x v dopoledních hodinách pro maminky s dětmi na mateřské dovolené a 1x v odpoledních hodinách v Příbramské 31, Aš. Lekce trvá 30 minut a po ní můžete využít učebnu jako hernu. Cena za lekci je 50,-Kč, platí se pouze lekce, kterých se zúčastníte.

 

 

Pro školkové děti:

 

Učíme se anglicky – Hodiny jsou určeny pro děti navštěvující MŠ. Během školního roku děti projdou několik základních témat, např. pozdravy, rodina, zvířata, barvy, dopravní prostředky… Seznamují se s jazykem prostřednictvím písniček, her, knížek, pohybových, dramatických a občas i jednoduchých výtvarných aktivit. Kromě úvodního představení tématu lekce, probíhá celá hodina v angličtině. Na konci hodiny dostávají děti na vybarvení pracovní list a rodičům je zaslán e-mail s odkazem na v lekci použité písničky. Témata se každý rok opakují, ale každý rok jsou jiné pracovní listy a obnovují se písničky a aktivity, takže je kurz vhodný pro věkově i zkušenostně smíšené skupiny. Výuka probíhá v učebně v Příbramské 31, Aš, trvá 45 minut 1x týdně, ve skupinkách o 10-14 dětech. Cena je při naplnění kurzu 950,- Kč na pololetí.

 

 

Pro mladší školáky:

 

 

Anglický klubík 1,2,3 ... – Tento kurz je určen dětem, které navštěvovaly angličtinu v minulém roce/letech a chtějí s ní dále pokračovat a také bude dle zájmu otevřen kurz pro začátečníky prvňáčky. Hodiny probíhají v učebně v Příbramské 31, 45 minut 1x týdně. V těchto hodinách se děti učí novou slovní zásobu a utvrzují to, co již znají. Výuka opět probíhá pouze v angličtině a jsou k ní používány hry, písničky, pohybové, dramatické a výtvarné aktivity, ale již převažují herní aktivity nad písničkami. Skupinka má 10-14 dětí, cena na pololetí je při naplnění kurzu 950,- Kč na pololetí.

 

Anglický dramaťák – Příští školní rok bych chtěla nabídnout „dramaťák“, kde by se kromě angličtiny pracovalo na dramatických dovednostech s cílem vytvořit drobné představení.   

 

PRO DOSPĚLÉ:

Anglické songy   

Individuální a skupinové kurzy dle domluvy

 

 

 

 

KURZY NĚMČINY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18:

 

OMLOUVÁME SE VŠEM ZÁJEMCŮM O VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA, ALE V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2017/18 NEBUDOU PROZATÍM NABÍZENY NOVÉ KURZY NĚMČINY Z DŮVODU ČASOVÉHO VYTÍŽENÍ VYUČUJÍCÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.  

 

 

 

CHCETE-LI SE PŘIHLÁSIT ČI SE DOZVĚDĚT VÍC, OZVĚTE SE NÁM:

 

pro angličtinu     Soňa Demjanovičová, 776 313 201, easy-peasy@tiscali.cz


případně v místě výuky Příbramská 31, Aš (po tel.domluvě).

 

"Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji." Neznámý autor

Dobré dopoledne!

Dnes má svátek Jana