VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH JAZYKOVÉ ŠKOLY EASY-PEASY!

 

AKTUALITY

 

ENGLISH CAMP BUDE LETOS PROBÍHAT OD 5. DO 9.8.2024. PŘIHLÁŠKY JSOU V OBĚHU!

 

 

 

 

JE MOŽNO SE ZAČÍT PŘIHLAŠOVAT DO KURZŮ ANGLIČTINY NA PRVNÍ POLOLETÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24.  

Výuka bude probíhat v prvním pololetí od 11.9.2023 do 31.1.2024 a ve druhém pololetí od 1.2.2024 do 21.6.2024. 

 

 

KURZY ANGLIČTINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

 

PRO DĚTI:

 

Pro nejmenší:

Angličtina pro nejmenší - Hodiny jsou určeny pro děti od narození do mladšího školního věku a doprovod (maminka, tatínek,…). Společně zpíváme dětské anglické písničky, doprovázené různými ukazovacími či pohybovými aktivitami, obrázky, knížkami, chrastidly apod. Cílem je, aby děti od nejútlejšího věku přišly do styku s anglickým jazykem a postupně si osvojovaly základní slova a jednoduché fráze. Podstatné je, aby se dobře bavily a získaly k angličtině pozitivní postoj. Zpívání bude probíhat 1x týdně (termín bude upřesněn) v Příbramské 31, Aš. Po půlhodinovém zpívání můžete využít učebnu jako hernu. Cena za lekci je 100,-Kč na dítě (další sourozenec 50,-Kč), platí se pouze lekce, kterých se zúčastníte.

V tomto školním roce probíhá kurz pouze 1x měsíčně - vždy první středu v měsíci od 16.00 do 16.30 (tedy:4.10., 1.11., 6.12., 3.1., 7.2.) . TENTO KURZ JE OD 3.3.2024 UKONČEN. 

 

 

Pro školkové děti:

 

Učíme se anglicky – Hodiny jsou určeny pro děti navštěvující MŠ. Během školního roku děti projdou několik základních témat, např. pozdravy, rodina, zvířata, barvy, dopravní prostředky… Seznamují se s jazykem prostřednictvím písniček, her, knížek, pohybových, dramatických a občas i jednoduchých výtvarných aktivit. Kromě úvodního představení tématu lekce, probíhá celá hodina v angličtině. Na konci hodiny dostávají děti na vybarvení pracovní list a rodičům je zaslán e-mail s odkazem na v lekci použité písničky. Témata se každý rok opakují, ale každý rok jsou jiné pracovní listy a obnovují se písničky a aktivity, takže je kurz vhodný pro věkově i zkušenostně smíšené skupiny. Výuka probíhá v učebně v Příbramské 31, Aš, trvá 45 minut 1x týdně, ve skupinkách o 7-10. Cena je při naplnění kurzu 1 990,-Kč na pololetí. Pravděpodobně budou otevřeny opět dvě skupiny - v pondělí od 16.00 do 16.45 a v úterý od 15.00 do 15.45.

 

Pro mladší i starší školáky a studenty:

 

Anglický klubík 1,2,3 ... – Tento kurz je určen dětem, které navštěvovaly angličtinu v minulém roce/letech a chtějí s ní dále pokračovat a také bude dle zájmu otevřen kurz pro začátečníky prvňáčky a další mladší školáky. Hodiny probíhají v učebně v Příbramské 31, 45 minut 1x týdně. V těchto hodinách se děti učí novou slovní zásobu a utvrzují to, co již znají. Výuka opět probíhá pouze v angličtině a jsou k ní používány hry, písničky, pohybové, dramatické a výtvarné aktivity, ale již převažují herní aktivity nad písničkami. Skupinky jsou v počtu 7-10 dětí, cena na pololetí při naplnění kurzu 1 990,- Kč na pololetí. Výuka se rozjíždí 11.9.2023 (v nově vytvořených skupinách 2.týden v září), probíhá pravidelně každý týdna kromě školních prázdnin a státních svátků a končí v 2.pololetí 21.6.2024.  

 

 

 PRO DOSPĚLÉ:

Anglické songy   

Individuální a skupinové kurzy dle domluvy

 

 

 

 

 

 

CHCETE-LI SE PŘIHLÁSIT ČI SE DOZVĚDĚT VÍC, OZVĚTE SE NÁM:

 

pro angličtinu     Soňa Demjanovičová, 776 313 201, easy-peasy@tiscali.cz


případně v místě výuky Příbramská 31, Aš (po tel.domluvě).

 

"Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji." Neznámý autor

Dobrý velmi pozdní večer!

Dnes má svátek Alois