VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH JAZYKOVÉ ŠKOLY EASY-PEASY!

 

AKTUALITY

 

PLÁNOVANÉ KURZY ANGLIČTINY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

 

Kurzy budou otevřeny dle počtu zájemců

 

PRO DĚTI:

 

Zpíváme anglicky - pro nejmenší děti s doprovodem

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY: ČTVRTKY 9.45-10.15; úvodní hodina 15.9.2016

                                         STŘEDY 16.30-17.00; úvodní hodina 14.9.2016 

Hodiny jsou určeny pro děti od narození do mladšího školního věku a doprovod (maminka, tatínek,...). Společně zpíváme dětské anglické písničky, doprovázené různými ukazovacími či pohybovými aktivitami, obrázky, knížkami, chrastidly apod. Cílem je, aby děti od nejútlejšího věku přišly do styku s anglickým jazykem a postupně si osvojovaly základní slova a jednoduché fráze. Podstatné je, aby se dobře bavily a získaly k angličtině pozitivní postoj. V případě dostatku zájemců bude opět zpívání probíhat 2x týdně, 1x v dopoledních hodinách pro maminky s dětmi na mateřeké dovolené (ve čtvrtek od 9.45 do 10.15 hodin) a 1x v odpoledních hodinách (ve středu od 16.30 do 17.00 hodin) v Příbramské 31, Aš. Lekce trvá 30 minut a po ní můžete využít učebnu jako hernu. Cena za lekci je 50,-Kč. První hodinu je možno zaplatit zvlášť a nahlédnout, zda Vám kurz vyhovuje, poté je nutno zakoupit balíček minimálně 10 lekcí, které je možno vyčerpat libovolně během jednoho pololetí. 

 

Učíme se anglicky - kurzy pro děti v MŠ Nohova, Geipelova, Okružní a v Příbramské 31 (pro zájemce z ostatních MŠ)

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY: ÚTERKY 12.00-12.45 v MŠ Nohova; úvodní hodina 13.nebo 20.9.2016

                                          STŘEDY 14.00 - 14.45 v MŠ Okružní; úvodní hodina 14. nebo 21.9.2016  

                                     STŘEDY 15.05 - 15.50 v MŠ Geipelova; úvodní hodina 14. nebo 21.9.2016

                                  Čas kurzu v Příbramské 31 pro děti z ostatních mateřských školek lze určit pouze orientačně - pondělky nebo úterky v časech mezi 16. a 18.hodinou nebo čtvrtek od 15.00 do 15.45. Bude upřesňováno průběžně.

Hodiny jsou určeny pro děti navštěvující MŠ. Během školního roku děti projdou několik základních témat, např. pozdravy, rodina, zvířata, dopravní prostředky… Seznamují se s jazykem prostřednictvím písniček, her, knížek, pohybových, dramatických a občas i jednoduchých výtvarných aktivit. Kromě úvodního představení tématu lekce, probíhá celá hodina v angličtině. Na konci hodiny dostávají děti na vybarvení pracovní list a rodičům je zaslán e-mail s odkazem na v lekci použité písničky. Témata se každý rok opakují, ale každý rok jsou jiné pracovní listy a obnovují se písničky a aktivity, takže je kurz vhodný pro věkově i zkušenostně smíšené skupiny. Výuka je nabízena v MŠ Nohova, Geipelova a Okružní. V případě zájmu je možno nabídnout výuku také v učebně v Příbramské 31, Aš pro děti z ostatních MŠ. Výuka probíhá 45 minut 1x týdně, ve skupinkách o 10-14 dětech. Cena se pohybuje do 1000,- Kč na pololetí.

 

Anglický klubík 1,2,3 - pokračování kurzu angličtiny pro školáky

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY:  Čas kurzů v Příbramské 31 lze určit pouze orientačně - pondělky nebo úterky v časech mezi 16. a 18.hodinou nebo čtvrtek od 15.00 do 15.45. Bude upřesňováno průběžně.

Tento kurz je určen dětem, které navštěvovaly angličtinu v mateřské školce nebo v loňském anglickém klubíku a chtějí s ní dále pokračovat. Hodiny probíhají v učebně v Příbramské 31, Aš, 45 minut 1x týdně. V těchto hodinách se děti učí novou slovní zásobu a utvrzují to, co již znají. Výuka opět probíhá pouze v angličtině a jsou k ní používány hry, písničky, pohybové, dramatické a výtvarné aktivity, ale již převažují herní aktivity nad písničkami. Skupinka má 10-14 dětí, cena na pololetí je do 1000,-Kč. Děti jsou do klubíků rozděleny dle věku, znalostí a časových možností. 

 

PRO DOSPĚLÉ:

Anglické songy

Individuální kurzy dle domluvy 

 

 

 

 

KURZY NĚMČINY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17:

 

MÍSTA V KURZECH NĚMECKÉHO JAZYKA JSOU MOMENTÁLNĚ ZCELA NAPLNĚNA.

 

 

 

CHCETE-LI SE PŘIHLÁSIT ČI SE DOZVĚDĚT VÍC, OZVĚTE SE NÁM:

 

pro angličtinu     Soňa Demjanovičová, 776 313 201, easy-peasy@tiscali.cz

pro němčinu       Olga Krátká,             607 929 815, olga.kratka@tiscali.cz


případně v místě výuky Příbramská 31, Aš (po tel.domluvě).

 

"Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji." Neznámý autor

Dobrý velmi pozdní večer!

Dnes má svátek Pavlína