ANGLIČTINA PRO DĚTI

 

 

PLÁNOVANÉ KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI V EASY- PEASY

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

 

 

Pro školkové děti:

 

Učíme se anglicky – Hodiny jsou určeny pro děti navštěvující MŠ. Během školního roku děti projdou několik základních témat, např. pozdravy, rodina, zvířata, dopravní prostředky… Seznamují se s jazykem prostřednictvím písniček, her, knížek, pohybových, dramatických a občas i jednoduchých výtvarných aktivit. Kromě úvodního představení tématu lekce, probíhá celá hodina v angličtině. Na konci hodiny dostávají děti na vybarvení pracovní list a rodičům je zaslán e-mail s odkazem na v lekci použité písničky. Témata se každý rok opakují, ale každý rok jsou jiné pracovní listy a obnovují se písničky a aktivity, takže je kurz vhodný pro věkově i zkušenostně smíšené skupiny. Výuka probíhá v učebně v Příbramské 31, Aš ve skupinkách o 7-10 dětech, 45 minut 1x týdně, cena 1 990,-Kč na pololetí.

 

 

Pro mladší a starší školáky:

 

Anglický klubík  – Tento kurz je určen dětem prvního či druhého stupně základní školy nebo nižšího gymnázia. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a zkušeností s angličtinou. Hodiny probíhají v učebně v Příbramské 31, 45 minut 1x týdně. V těchto hodinách se děti učí novou slovní zásobu a utvrzují to, co již znají. Výuka opět probíhá pouze nebo převážně v angličtině a jsou k ní používány hry, písničky, pohybové, dramatické, výtvarné a další aktivity s ohledem na věk účastníků. Skupinka má 7-10 dětí, cena na pololetí je 1 990,- Kč.         

 

Výuka všech skupin bude zahájena  11. září 2023 (v případě nedostatečného počtu zapsaných dětí bude prodloužen zápis a případná výuka začne o něco později). Vyučování probíhá každý týden vyjma školních prázdnin a státních svátků a končí 21.června 2024.

"Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji." Neznámý autor

Dobré ráno!

Dnes má svátek Alois