ANGLIČTINA PRO DĚTI

 

 

PLÁNOVANÉ KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI V EASY- PEASY

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Pro nejmenší:

Zpíváme anglicky - Hodiny jsou určeny pro děti od narození do mladšího školního věku a doprovod (maminka, tatínek,…). Společně zpíváme dětské anglické písničky, doprovázené různými ukazovacími či pohybovými aktivitami, obrázky, knížkami, chrastidly apod. Cílem je, aby děti od nejútlejšího věku přišly do styku s anglickým jazykem a postupně si osvojovaly základní slova a jednoduché fráze. Podstatné je, aby se dobře bavily a získaly k angličtině pozitivní postoj. V případě dostatku zájemců bude opět zpívání probíhat 2x týdně, 1x v dopoledních hodinách pro maminky s dětmi na mateřské dovolené a 1x v odpoledních hodinách v Příbramské 31, Aš. Lekce trvá 30 minut a po ní můžete využít učebnu jako hernu. Cena za lekci je 50,-Kč, platí se pouze lekce, které se zúčastníte.

 

 

Pro školkové děti:

 

Učíme se anglicky – Hodiny jsou určeny pro děti navštěvující MŠ. Během školního roku děti projdou několik základních témat, např. pozdravy, rodina, zvířata, dopravní prostředky… Seznamují se s jazykem prostřednictvím písniček, her, knížek, pohybových, dramatických a občas i jednoduchých výtvarných aktivit. Kromě úvodního představení tématu lekce, probíhá celá hodina v angličtině. Na konci hodiny dostávají děti na vybarvení pracovní list a rodičům je zaslán e-mail s odkazem na v lekci použité písničky. Témata se každý rok opakují, ale každý rok jsou jiné pracovní listy a obnovují se písničky a aktivity, takže je kurz vhodný pro věkově i zkušenostně smíšené skupiny. Výuka probíhá v učebně v Příbramské 31, Aš ve skupinkách o 7-9 dětech nebo 10-14 dětech, 45 minut 1x týdně. V případě menší skupiny je cena jednotlivce 1 225,- Kč na pololetí, v případě větší skupiny 1 050,-Kč na pololetí.

 

 

Pro mladší školáky:

 

Anglický klubík 1-4 – Tento kurz je určen dětem prvního stupně základní školy. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a zkušeností s angličtinou. Hodiny probíhají v učebně v Příbramské 31, 45 minut 1x týdně. V těchto hodinách se děti učí novou slovní zásobu a utvrzují to, co již znají. Výuka opět probíhá pouze v angličtině a jsou k ní používány hry, písničky, pohybové, dramatické a výtvarné aktivity, ale již převažují herní aktivity nad písničkami. Skupinka má 7-9 dětí, cena na pololetí je 1 225,- Kč.         

 

Výuka všech skupin bude zahájena během dvou prvních týdnů v září 2019 (v případě nedostatečného počtu zapsaných dětí bude prodloužen zápis a případná výuka začne o něco později). Vyučování probíhá každý týden vyjma školních prázdnin a státních svátků a končí 21.června 2020.

"Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji." Neznámý autor

Dobrý večer!

Dnes má svátek Leona